Visie en missie

Motto Het Erf

Onze visie hebben we verwoord in 4 zinnen:

          In ons pedagogisch klimaat zijn leerlingen, ouders en leerkrachten zichzelf. 

Wij luisteren, zijn duidelijk, eerlijk en geven elkaar aandacht. Er is wederzijds vertrouwen.

          In ons leren bieden wij de kinderen structuur en een uitdagende leeromgeving, waarbij we hoge verwachtingen hebben, de kinderen fouten mogen maken en waarbij ze veel succeservaringen opdoen.

          Wij gebruiken als professioneel team elkaars kwaliteiten in de samenwerking. Wij bevorderen de collegialiteit door middel van wederzijds respect en humor.

          In ons samenwerken maken wij gebruik van ieders talenten & kwaliteiten en
geven wij elkaar feedback.


Op het Erf onderscheiden we onze visie uitgewerkt op 3 terreinen, visie op het kind, visie op ontwikkeling en visie op de maatschappij. 

Visie op het kind
Elk kind is belangrijk. Elk kind heeft talenten en mogelijkheden. Hier gaan we van uit in ons onderwijs. Een kind moet met plezier naar school gaan, zich veilig en vertrouwd voelen en de leerkracht moet oprechte belangstelling hebben voor elk kind. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daarom willen we leerlingen stimuleren eigenaar te worden van hun eigen onderwijsleerproces. Kinderen gaan zodoende aan de slag met zelfstandige werkvormen en worden gestimuleerd ontdekkend te leren. We willen kinderen leren om zelfstandig en onafhankelijke keuzes te kunnen maken en na acht jaar basisschool beogen we hen voldoende te hebben toegerust om de stap naar het middelbaar onderwijs te kunnen maken. Kern hierbij is dat het kind zicht heeft op de eigen mogelijkheden en uitdagingen. Hierbij heeft het ook zicht op de omgeving waarin het leeft en respect voor andermans overtuigingen.

Visie op ontwikkeling
Op het Erf willen we kinderen verder brengen in hun ontwikkeling, waarbij we recht willen doen aan verschillen die er tussen de kinderen zijn. Uitgangspunt zijn de onderwijsbehoeften van elk kind. Wij willen verantwoordelijkheid geven aan kinderen die dat aankunnen en begeleiding aan die kinderen die dat lastig vinden. Samenwerking is belangrijk, het is een vaardigheid die steeds meer gevraagd wordt in de maatschappij waarin we nu leven.

De leerkracht en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ouders en school trekken samen op om er zo zorg voor te dragen elk kind de mogelijkheid te bieden om de talenten en gaven die het heeft, tot ontwikkeling te laten komen. Hierbij zijn we ons ervan bewust dat de ouders de opvoedprofessionals zijn en de leerkracht de onderwijsprofessional. We willen kinderen uitdagen, creativiteit stimuleren en elkaar leren waarderen. De kern hierbij is dat kinderen en leerkrachten niet stilstaan, maar zich altijd blijven ontwikkelen. Fouten maken hoort erbij en is een belangrijk onderdeel van ieders ontwikkeling . Door het maken van fouten leren kinderen en volwassenen en komen we verder in de ontwikkeling.

Visie op de maatschappij
De maatschappij is continu in ontwikkeling en onderhevig aan verandering. Als school willen we hier op inspelen en zo meegaan in de ontwikkelingen die er zijn. Hierbij houden we rekening met of iets een trend is of een duurzame verandering. Zo maken we gebruik van multimedia en is er aandacht voor Engels (vanaf januari 2016 gaan we werken met een nieuwe methode). De maatschappij vraagt ook om kinderen die zich weerbaar kunnen opstellen en hiervoor gebruiken we de methode Kanjertraining. Ook willen we duurzaamheid stimuleren en dit is zichtbaar in de school. Er wordt aandacht besteed aan de omgang met de omgeving en het milieu in de breedste zin van het woord

 

Jaarplanning

In de jaarkalender staan alle belangrijke data voor dit schooljaar.
Elk gezin heeft een gedrukt exemplaar ontvangen.

Schoolgids

In de schoolgids leest u alles wat u wilt weten van onze school.

Nieuwsbrief en brieven ouders

Elke maand verschijnt er een nieuw Erfjournaal.

Contact

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • 0318 51 44 14
  • Ronde Erf 2-4
    3902 CZ Veenendaal
  • Postbus 745 Postcode: 3900AS Veenendaal

Begeleiders en Administratie