Kanjertraining

Veiligheid in en rondom de school en de kanjertraining
We willen een school zijn waar het veilig is. Dit wil zeggen dat de psychische, sociale en fysieke veiligheid van elke leerling en volwassene niet wordt aangetast door handelingen van andere mensen. Op Het Erf is mevrouw Erika van Eden anti-pest-coördinator en kanjercoördinator. Zij is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij zaken rond pestgedrag. Samen met het managementteam draagt zij ook bij aan ons pestbeleid.

kanjertraining

In het document ‘Veiligheidsbeleid Het Erf’ beschrijven we hoe we aan de sociale veiligheid van onze leerlingen en andere belanghebbenden werken

Kanjertraining
De Kanjertraining gaat ervanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Je kunt je bijvoorbeeld vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘zwarte pet’ op hebt. Je kunt je ook heel “grappig” gedragen en ervoor zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘rode pet’ op hebt. Soms kunnen mensen zich verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat “zielig” gedragen. Dan zeggen we dat je een ‘gele pet’ op hebt. Of ze kunnen zich assertief, stevig gedragen. Dan heb je een ‘witte pet’ op. Bewustwording en groepsvorming Bij de Kanjertraining leren de kinderen de verschillende soorten gedrag herkennen. Ook maken we hen bewust van de verschillende manieren waarop je op elke vorm van gedrag kunt reageren. Daarnaast gaat het bij de Kanjertraining om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. 

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vinden we erg belangrijk. Om de deze te volgen maken we gebruik van KANVAS, het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining waarover we hieronder meer vertellen. Mevr. Erika van Eden, onze ‘anti-pest-coördinator’, is tevens coördinator van de Kanjertraining. Pijlers en petten Leerlingen – maar natuurlijk ook hun ouders en leerkrachten – moeten veilig en vertrouwd naar school kunnen gaan. Een belangrijk middel om een goed pedagogisch klimaat op school vorm te geven is de Kanjertraining. De Kanjertraining heeft als doel een kind positief over zichzelf en anderen te leren denken. De pijlers waarop de training gebouwd is, zijn vijf schoolregels die we ook op Het Erf hanteren.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent (blijft) niet zielig
We lachen elkaar niet uit

Verschillende petten
De Kanjertraining gaat ervanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Je kunt je bijvoorbeeld vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘zwarte pet’ op hebt. Je kunt je ook heel “grappig” gedragen en ervoor zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘rode pet’ op hebt. Soms kunnen mensen zich verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat “zielig” gedragen. Dan zeggen we dat je een ‘gele pet’ op hebt. Of ze kunnen zich assertief, stevig gedragen. Dan heb je een ‘witte pet’ op.

Bij de Kanjertraining leren de kinderen de verschillende soorten gedrag herkennen. Ook maken we hen bewust van de verschillende manieren waarop je op elke vorm van gedrag kunt reageren. Daarnaast gaat het bij de Kanjertraining om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen.

Het is niet de bedoeling van de Kanjertraining om van alle leerlingen heel brave kinderen te maken, maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. Met de ‘petten’ plaatsen we kinderen ook niet in een hokje. Je bent geen ‘petje’, maar je doet op een bepaald moment zo. “Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?” Door zo’n vraag te stellen geef je kinderen de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de Kanjertraining helpen we hen andere soorten gedrag te ontdekken, uit te proberen en ermee te spelen.

Hiervoor zijn ook enkele belangrijke afspraken in de school waar we uw aandacht op vestigen en uw medewerking bij verwachten:

  • U spreekt met respect over andermans kind en opvoeding.
  • Als u zich zorgen maakt over het welzijn van een kind, dan bespreekt u dit met de leerkracht en zoekt een oplossing die goed is voor dat kind, de ouders, leerkracht de klas, de school en de buurt! (dit geldt dus ook voor uw eigen kind).

Als school gaan we niet met u in gesprek als u een oplossing wilt die goed is voor uw kind en uzelf maar niet goed voor de anderen, zoals klasgenoten, de school en de buurt.

Bijlagen:

Contact

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • 0318 51 44 14
  • Ronde Erf 2-4
    3902 CZ Veenendaal
  • Postbus 745 Postcode: 3900AS Veenendaal

Begeleiders en Administratie